Vertebraten

We bestuderen de biodiversiteit van de vertebraten in tropisch Afrika.

Hierbij ligt de focus op zoet- en brakwatervissen:

 • systematiek (taxonomie, fylogenie, biogeografie)
 • ecologie
 • evolutionaire geschiedenis.

We gebruiken hierbij voornamelijk morfometrische, osteologische en moleculaire technieken. 

Zo proberen we een beter inzicht te krijgen in de visdiversiteit van Afrika om op die manier ook bij te dragen tot het behoud ervan en tot een duurzame visvangst en aquacultuur.  

De dienst is ook betrokken bij ornitologisch, mammologisch en herpetologisch onderzoek. Meer specifiek worden studies gedaan op hersenstructuren bij zoogdieren (voornamelijk primaten) en de taxonomie en verspreiding van slangen .

Personeel

Wetenschappelijk personeel

 • Jos Snoeks, Diensthoofd
  Systematiek en biodiversiteit van Afrikaanse vissen, ecologisch en evolutionair onderzoek, visserij- en conservatiebiologie
 • Hugo Fernandes Gante, Ichtyoloog
  Systematiek en biodiversiteit van Afrikaanse vissen, ecologisch en evolutionair onderzoek, genetica en genomica, conservatiebiologie, en millieu-DNA
 • Heleen Maetens, Doctorandus ichtyologie
 • Luis Moreira da Costa, Ichtyoloog
  Systematiek en biodiversiteit van Afrikaanse vissen, Centraal- en Zuidelijk Afrika, het Congobekken
 • Nathan Vranken, Doctorandus ichtyologie
 • Emmanuel Vreven, Ichtyoloog
  Systematiek en biodiversiteit van Afrikaanse vissen, uit westelijk Centraal-Afrika, het Congobekken

Administratief en technisch personeel

Vrijwilligers

FishBase en stages

FishBase

Het museum is een stichtend lid van het FishBase consortium, dat de grootste gegevensbank ter wereld over vissen beheert. We zijn verantwoordelijk voor de informatie over Afrikaanse zoet- en brakwatervissen.

FishBase for Africa omvat alle gegevens van FishBase over zoet- en brakwatervissen in Afrika.

Stage ‘FishBase en vistaxonomie'

Elk jaar organiseren we in Tervuren een stage van drie maanden voor vijf Afrikaanse onderzoekers over het gebruik van FishBase en vistaxonomie.

> Meer info over de stage ‘FishBase en vistaxonomie’ 

Wetenschappelijke tools

Ichthyologie

Mammalogie