Invertebraten

Wij bestuderen de biodiversiteit van invertebraten in tropisch Afrika.

Ons onderzoek focust op:

 • vliegen en muggen
 • spinnen
 • parasitaire platwormen
 • miljoenpoten
 • zeekomkommers.

Ons onderzoek betreft verschillende disciplines:

 • taxonomie
 • populatiegenetica
 • fylogenie
 • biogeografie
 • ecologie (relaties insecten-gastheerplanten en parasieten-gastheren)
 • strijd tegen schadelijke insecten
 • behoud
 • strijd tegen parasitaire ziektes

Het laboratorium voor moleculaire biologie van het museum (Joint Experimental Molecular Unit, JEMU) wordt beheerd samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Samen met hen staan we eveneens in voor het BopCo-project (Barcoding of Organisms and tissues of Policy Concern). We maken deel uit van het Belgian Network for DNA Barcoding.

Personeel

Wetenschappelijk personeel

 • Marc De Meyer, Departementshoofd ( (waarnemend))
  Diptera, taxonomie, fylogenie, relaties planten-insecten
 • Mercy Ashepet, Sociaal bioloog
  citizen science, snail-borne diseases, natural harzard, surveys, Focus group discussions
 • Pablo Deschepper, Moleculair bioloog
  Populatiegenomica, invasiebiologie, fylogeografie
 • Achik Dorchin, Entomoloog
  Vliesvleugeligen
 • Lore Esselens, Moleculair bioloog
  Diptera, fruitvliegen, (populatie) genetica
 • Tine Huyse, Parasitoloog/Moleculair bioloog
  relaties gastheren-parasieten, fylogeografie en populatiegenetica, invasieve soorten, zoönosen, One Health
 • Kurt Jordaens, Entomoloog
  Diptera, zweefvliegen, taxonomie, fylogenie, relaties planten-insecten
 • JOACHIM MARIËN, Parasitoloog/Moleculair bioloog
  Zoonotische en vector overdraagbare ziekten
 • Patricia Mergen , Verbindingsfunctionaris
  Ondersteuning bij het opstellen en het beheer van projecten, vertegenwoordiging van de instelling, fondsenwerving
 • Nele Mullens, Moleculair bioloog
  Fylogenie, metabarcoding, microbiomics, relaties planten-insecten
 • Ruben Schols, Moleculair bioloog
  invasieve soorten, zoönosen, One Health, zoetwater slakken, trematoden, microbioom
 • Nathalie Smitz, Moleculair bioloog
  DNA-barcoding, fylogeografie en populatiegenetica, conservatiebiologie
 • Sam Vanbergen, Moleculair bioloog
  Populatiegenomica, invasiebiologie, fylogeografie
 • Massimiliano Virgilio, Taxonoom/moleculair bioloog
  Diptera, fruitvliegen, moleculaire & ecologische taxonomie, populatiegenetica

Administratief en technisch personeel

Vrijwilligers

Wetenschappelijke tools

Fruitvliegen (Tephritidae)

Lepidoptera

Stages

Wij organiseren stages over fruitvliegen (Tephritidae) en over Afrikaanse bestuivende vliegen.

> Meer weten over onze stages