Een expert nodig?

  • Expertise inzake objecten.
  • Identificatie van Afrikaanse dieren.
  • Identificatie en datering van hout uit alle hoeken van de wereld.

Uit deontologische overwegingen worden geen waarde-indicaties voor verkoop gegeven. Onze experts spreken zich evenmin uit over de authenticiteit van de stukken.

De raadpleging van onze experts is meestal gratis en gebeurt na afspraak.

 

Etnografische objecten uit Sub-Saharaans Afrika

Aanvragen voor expertise van etnografische voorwerpen kan u - met foto - per e-mail sturen naar:  julien.volper@africamuseum.be 
OPGELET: de responstijd kan oplopen tot drie weken.

Julien Volper

 

 

Afrikaanse muziekinstrumenten

Elke eerste woensdag van de maand.

Rémy Jadinon
remy.jadinon@africamuseum.be
+32 2 769 56 10

 

Geologie en minerale rijkdommen uit Rwanda, Burundi en de DR Congo

Op aanvraag en tegen betaling worden expertises uitgevoerd en vinden raadplegingen plaats inzake de geologische context van minerale afzettingen in Centraal-Afrika op basis van onze archieven.

> Regels voor toegang tot de bibliotheek, cartotheek en archieven (pdf, 157 KB)

Max Fernandez-Alonso
max.fernandez@africamuseum.be
+32 2 769 54 31

 

Geologische risico's in Centraal-Afrika

We bieden expertises en raadplegingen aan inzake:

 

 

Dieren uit Afrika

Vertebraten

Insecten 

Invertebraten niet-insecten

Diplopoda, Crustacea, mariene organismen, Arachnomorpha, vermes, Acari:
Didier Van den Spiegel
didier.van.den.spiegel@africamuseum.be
+32 2 769 54 11

 

Hout

We bieden onafhankelijke expertises aan, ook van niet-Afrikaanse soorten:

  • identificatie van houtsoorten in het kader van handel en houtindustrie (vooral CITES), kunstgeschiedenis, archeologie, paleontologie, enz.
  • datering van hout via de studie van de groeiringen.

Prijs: € 170 
Prijs voor een expertise op verplaatsing: € 250 per dag

Het bedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE21 6792 0078 0603 van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met vermelding ‘houtanalyse’.

Houtstalen (bij voorkeur met afmetingen van 1 cm x 7 cm x 15 cm) kunnen worden opgestuurd naar het volgend adres:
Laboratorium voor Houtbiologie
Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren

Contact:
Hans Beeckman
hans.beeckman@africamuseum.be
+32 2 769 56 11