Scientist in residence in het kader van herkomstonderzoek

MuseumTalks

Herkomstonderzoek is een van de prioriteiten van het museum. Het doel is de omstandigheden te onderzoeken waaronder de collecties werden verworven, voornamelijk tijdens de koloniale periode.

In het kader van een Scientist in residence programma bestudeert Prof. Placide Mumbembele Sanger (Universiteit van Kinshasa) de herkomst van Yaka-maskers die in het AfricaMuseum worden bewaard.

 

""

Programma

  • Welkomstwoord van Guido Gryseels, Algemeen Directeur van het AfricaMuseum (5’)
  • Introductie van Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, over zijn benadering m.b.t. de restitutie van voorwerpen in de context van het koloniale verleden tussen de Belgische Staat en de Democratische Republiek Congo (15’)
  • Lezing door Prof. Placide Mumbembele Sanger, Universiteit van Kinshasa: Recherche de provenance : quels enjeux pour les collections ethnographiques de l'AfricaMuseum acquises durant la période coloniale (40’)
  • Vragen van het publiek (20’)

 

Over de spreker

Placide Mumbembele Sanger is doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Université libre de Bruxelles, waar hij in 2015 een proefschrift verdedigde met als titel: Les musées, témoins de la politique culturelle, de l'époque coloniale à nos jours, en République démocratique du Congo. Momenteel doceert hij de geschiedenis van musea in Congo aan de universiteit van Kinshasa. Zijn onderzoek gaat over de problematiek van musea en cultureel erfgoed in de Afrikaanse (post)koloniale context. Zijn huidige belangstelling gaat uit naar de teruggave van cultuurgoederen tussen België en de Democratische Republiek Congo.

12.30 - 14 u

Online

Taal
In het Frans
Prijs

Gratis maar inschrijven is verplicht