Data policy

Intellectuele eigendomrechten

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (hierna genoemd “KMMA”) heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van teksten, foto's, videofragmenten en afbeeldingen of andere werken op onze website, databanken of in onze online (pdf) publicaties te identificeren en/of te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat we niet alle rechthebbenden konden identificeren en/of traceren. Indien u van oordeel bent dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze werken, en u zich benadeeld voelt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons, zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet.

De gebruiker erkent dat de aangeboden data, zoals teksten, foto’s, tekeningen, kaarten, videobeelden, illustraties, logo’s, slogans, onderzoeksresultaten, beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en deze uitsluitend toekomen aan het KMMA. De gebruiker erkent dat het toegangsrecht tot de Website geen aanleiding geeft tot gehele of gedeeltelijke overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, mogen de door het KMMA aangeboden data slechts onder de voorwaarden van de Creative Commons licentie “Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen België” (CC BY-NC-SA 2.0 BE) gebruikt worden.

Onder deze licentie mag de data worden gekopieerd, bewerkt en verspreid onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding - De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).
  • Niet-commercieel - De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Gelijk delen - Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Data die door het KMMA aangeboden worden, mogen uitsluitend gebruikt worden voor private, educatieve of wetenschappelijke doeleinden (elk commercieel gebruik uitgesloten). 

Bij iedere kopie en bij iedere publicatie dienen steeds duidelijk de bron (url van de webpagina) en de naam van het project en/of onderzoeker vermeld te worden.

Commercieel gebruik van de aangeboden data onder welke vorm en met welk middelen ook, is slechts mogelijk na de uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaande toestemming van de Algemeen Directeur van het KMMA. De vraag dient aan hem gericht te worden per e-mail DIR@africamuseum.be of per post naar Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, t.a.v. algemeen directeur Bart Ouvry, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren.

Het KMMA wenst de gebruikers van de website te attenderen op het beleid inzake hergebruik van overheidsinformatie. Gebruikers worden uitgenodigd om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat het beleid van het KMMA op dit gebied gekend en begrepen is.

Bij data die in het kader van specifieke wetenschappelijk projecten ter beschikking worden gesteld, kunnen afwijkende en/of strengere voorwaarden gelden.

 

 

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Dit is de meest recente versie.