Aardwetenschappen

We verrichten top wetenschappelijk onderzoek in verschillende regio's van het continent, maar met een concentratie van activiteiten in Centraal-Afrika.

Deze hebben tot doelstelling:

 • het begrijpen en reconstrueren van de geschiedenis van oude bergketens, de structuur van sedimentaire bekkens en het ontstaan van mineralisaties
 • het bestuderen van het duurzaam beheer van minerale hulpbronnen
 • het identificeren en evalueren van de gevaren en natuurlijke risico's, in het bijzonder in de Oost-Afrikaanse slenk regio, en de criteria leveren voor doeltreffend beheer van deze risico's
 • het ontcijferen van de ontwikkeling van de bodems en hun koppeling met biomassa en hydrosfeer.

We steunen ons onderzoek ook op unieke collecties van gesteenten, ertsen, mineralen, cartografische documenten, luchtfoto's en archieven.

Deze activiteiten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking en in partnerschap met Afrikaanse instellingen

 

 • Geodynamica en minerale rijkdommen

  Geodynamica en minerale rijkdommen

  Door de geologische processen en de bijbehorende gemineraliseerde systemen te bestuderen, stellen we geodynamische modellen op die op verschillende schaal de overdracht van vloeistoffen, materie en concentraties van industriële materialen illustreren. We bestuderen tevens de gevolgen van de ontginning van minerale hulpbronnen op de menselijke samenlevingen.

 • Natuurlijk risico's en cartografie

  Natuurlijke risico's en cartografie

  We combineren veldobservaties met geomatica technieken om gevaren van verschillende aard te bestuderen (vulkanisch, seismisch, bodemstabiliteit, hydraulisch). We evalueren ook de kwetsbaarheid van de blootgestelde bevolking, infrastructuur en natuurlijke ecosystemen om deze risico's te verminderen en te beheren.

 • Oppervlaktemilieus en collectiebeheer

  Oppervlaktemilieus en collectiebeheer

  Door siliciumcycli en de mineralogische evolutie van bodems in Afrika te bestuderen, evalueren we de impact van wereldwijde veranderingen op de natuurlijke omgeving van het continent. We beheren ook de collecties en archieven die verband houden met de aardwetenschappen.