Geodynamica en Minerale Rijkdommen

Wij doen aan fundamenteel en toegepast onderzoek over de geologie, de geodynamische processen en de natuurlijke (hoofdzakelijk minerale) rijkdommen in Centraal-Afrika en de aangrenzende regio's.

Wij bestuderen de grote lithologische eenheden (cratons, mobiele ketens, sedimentaire terreinen) om zo een beter inzicht te hebben van hun genese en evolutie in de loop der tijden (geodynamica), met bijzondere aandacht voor de vorming van mineralisaties.

Wij streven een politiek na van kennis- en capaciteitenoverdracht naar universiteiten en staatsinstellingen die zich bezighouden met geologie en mijnbouw, hoofdzakelijk in de DRC, Rwanda en Burundi.

Personeel

Wetenschappelijk personeel

 • Thierry De Putter, Diensthoofd
  Geologie en metallogenie van de supergene minerale afzettingen, ontwikkelingsbijdrage van de minerale rijkdommen
 • Damien Delvaux de Fenffe, Geoloog
  Geodynamica van de Oost-Afrikaanse Rift en van het Congobekken, actieve tektoniek en seismische risico’s, aardoliesystemen
 • Max Fernandez-Alonso, Geoloog
  Geologie van de Kibara keten (oosten van de DR Congo, Rwanda, Burundi)
 • Pascale Lahogue, Geoloog
  Geologie en risico’s in stadsmilieu (Kinshasa, Bushimaye)
 • Gérard Nimpagaritse, Geoloog
 • Théodore Trefon, Expert governance en natuurlijke rijkdommen
  environmental governance and development in DRC

Administratief en technisch personeel

Vrijwilligers

 • Daniel Baudet
 • Stijn DEWAELE
 • Eric Hanssen

Emeritus-onderzoekers

Onderzoek

Onze onderzoeksgebieden bevinden zich hoofdzakelijk in de DRC (Kongo-Central, Katanga, oosten van het land) en in het gebied van de Grote Meren (Burundi, Rwanda, Tanzania). We bestuderen ook het Touaregschild (centrale Sahara).

Cratons en mobiele ketens

Met ons onderzoek willen we de kennis verhogen over de cratons (regio's die gestabiliseerd zijn sinds meer dan 500 miljoen jaar), in het bijzonder in Centraal-Afrika en de Sahara en over de mobiele ketens eromheen (regio’s die, in tegenstelling tot de voorgaande, nooit een geologische stabiliteit bereikt hebben). 

We bestuderen de onderlinge relaties en wisselwerkingen, alsook de reactiveringen die zich in bepaalde cratonische zones (metacratons) hebben voorgedaan en die vaak door opeenvolgende fasen van verrijking leiden tot belangrijke minerale afzettingen.

De geschiedenis van het Congobekken

We bestuderen dit immens stroombekken, dat ontstaan is door tektonische bewegingen die dit deel van de aardkorst in de voorbije 100 miljoen jaar hebben vormgegeven. Deze bewegingen hadden belangrijke gevolgen voor de vorming van secundaire (geoxideerde of supergene) afzettingen die vaak enorm verrijkt zijn (bijvoorbeeld Cu-Co in Katanga) of voor de mogelijke vorming – in diepere delen – van oliereserves. 

Secundaire minerale afzettingen

We bestuderen het ontstaan van secundaire minerale afzettingen, die geoxideerd zijn na contact met de atmosfeer tijdens de cenozoïsche opheffing (uplift) van de zuidelijke en oostelijke randen van het centrale Congobekken, gekoppeld aan de opening van de westelijke tak van de Grote Oost-Afrikaanse Rift, ongeveer 30 miljoen jaar geleden.

Sommige van deze afzettingen zijn afzettingen van wereldklasse (onder andere koper en kobalt in Katanga). Een ander thema dat we onderzoeken, is de impact van de mijnbouwactiviteit op de volksgezondheid in de provincie Katanga of in Kivu.

Minerale rijkdommen

We bestuderen de schema’s voor de productie, exploitatie en verbruik van Afrikaanse minerale rijkdommen en hun invloed op het functioneren van de lokale samenlevingen en op de gemondialiseerde en transnationale ertsenmarkt. 

Onze aandacht gaat vooral naar de artisanale (en informele) mijnbouwsector in de streek van de Grote Meren, die op wereldvlak ongeveer een vierde van het tantalium levert (tantalium wordt gebruikt in de mini-condensators van draagbare telefoons), naast enkele procenten van de wereldgoudproductie. 
In een ruimer perspectief bestuderen wij eveneens het milieubeheer in de DRC, namelijk het geheel van de bestuursregels die gelinkt zijn aan het beheer van het natuurlijk milieu: land- en bosbouw, mijnen, aardolie.