Oppervlaktemilieus en collectiebeheer

De dienst doet aan fundamenteel onderzoek rond de dynamiek van transfers in huidige en voormalige oppervlaktemilieus, op het raakvlak van de vier geosferen: lithosfeer (continentale en oceanische korst, bodems), hydrosfeer, atmosfeer en biosfeer.

Dit onderzoek betreft in hoofdzaak de volgende drie thema's:

  • De externe cycli van silicium (Si), in het bijzonder in een context van uitwisselingen tussen bodems en planten, van transfers tussen continent en oceaan, en silicificatieprocessen in het heden en tijdens het Archeaan. Aangezien silicium, op zuurstof na, het meest voorkomende element is in de aardkorst, is de kwantificatie van zijn cycli van cruciaal belang om de mechanismen te begrijpen die aan de grondslag liggen van talrijke geologische en oppervlakteprocessen.
  • De biomineralisatie, die een fundamentele rol speelt in de grote geochemische cycli (carbonaten, silicium, ijzeroxiden) en uniek en belangrijk geologisch bewijsmateriaal levert voor de evolutie van de huidige en vroegere ecosystemen. 
  • De evolutie van bodems en waterhoudende lagen die wijzigen volgens de complexe ritmes van de seizoenen, klimaatsveranderingen, subsidentie-exhumatie cycli, fysisch-chemische parameters die biologische en atropische processen bepalen. Multidisciplinair inzicht in de factoren die hun evolutie bepalen is een noodzakelijke voorwaarde geworden om vragen te beantwoorden rond kwetsbaarheid en hernieuwing van deze twee essentiële natuurlijke rijkdommen.
Personeel

Wetenschappelijk personeel

Administratief en technisch personeel

Emeritus-onderzoekers

  • Luc André
    Biogeochemie, huidige en vroegere Si-cycli, biomonitoring
Wetenschappelijke infrastructuur

Ons onderzoek is gebaseerd op diverse biogeochemische tracers, die bepaald worden met behulp van originele analytische methodes. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hoogtechnologische spectrometrische apparatuur, binnen samenwerkingsverbanden met de Brusselse universiteiten (ULB en VUB):

In 2002 slaagde ons team met name als eerste erin de isotopische samenstelling van Si te meten met behulp van een multicollector inductief-gekoppeld-plasma spectrometer (MC-ICP-MS). Sindsdien hebben wij deze tracer in vele domeinen toegepast: bodem-plant cycli, planktonische productiviteit in de oceanen, de Grote Meren en rivieren (Congo, Amazone), silicificaties, hydrothermale omzetting, oorsprong van de granietische gesteenten uit het Archeaan (TTG), enz.