Natuurlijke risico's en cartografie

De doelstellingen van ons onderzoek zijn:

  • de risico’s van geologische en geomorfologische oorsprong inventariseren: vulkanen, seismische gebeurtenissen, landverschuivingen, met focus op Centraal-Afrika
  • een analyse maken van deze risico's en van hun relaties met geodynamische processen
  • de regionale en temporele variabiliteit van deze verschijnselen bestuderen
  • de kwetsbaarheid van de bevolking en van de infrastructuur evalueren, alsook de risico's gelinkt aan deze gevaren
  • teledetectie methodes en GIS-tools (geografische informatiesystemen) ontwikkelen en toepassen voor ruimtelijke analyses en modellering.

We kunnen voor onze activiteiten rekenen op een goed uitgebouwd netwerk van Afrikaanse partners.

> Onderzoek
 

Personeel

Wetenschappelijk personeel

Administratief en technisch personeel

Vrijwilligers

Emeritus-onderzoekers