Natuurlijke risico's en cartografie

De doelstellingen van ons onderzoek zijn:

 • de risico’s van geologische en geomorfologische oorsprong inventariseren: vulkanen, seismische gebeurtenissen, landverschuivingen, met focus op Centraal-Afrika
 • een analyse maken van deze risico's en van hun relaties met geodynamische processen
 • de regionale en temporele variabiliteit van deze verschijnselen bestuderen
 • de kwetsbaarheid van de bevolking en van de infrastructuur evalueren, alsook de risico's gelinkt aan deze gevaren
 • teledetectie methodes en GIS-tools (geografische informatiesystemen) ontwikkelen en toepassen voor ruimtelijke analyses en modellering.

We kunnen voor onze activiteiten rekenen op een goed uitgebouwd netwerk van Afrikaanse partners.

> Onderzoek
 

Personeel

Wetenschappelijk personeel

Administratief en technisch personeel

 • Evelyne Gilles, "Scheikundig technicus en chemisch technicus en collectieondersteuning"
  Verzorging van cartotheken
 • Toufik Moussouni, Technicus Collecties
  Luchtfoto's scanning

Vrijwilligers