Erfgoedstudies

Wij doen onderzoek naar het heden en verleden van de Afrikaanse samenlevingen, met als doel een reconstructie te maken van de context waarin de vroegere en huidige materiële cultuur werd gebruikt en vervaardigd.

De analyse van de objecten gebeurt zowel via de vergelijking van vorm en stijl, de vervaardigingsprocessen, de studie van de materialen, als via hun gebruikscontext en hun geografische verspreiding.

Wij gebruiken methodologische tools uit verschillende disciplines:

 • historische archeologie en prehistorie
 • antropologie
 • etnologie
 • historische vergelijkende taalkunde
 • lexicostatistiek
 • kunstgeschiedenis.

 

Personeel

Wetenschappelijk personeel

Administratief en technisch personeel

Vrijwilligers

Emeritus-onderzoekers

Een expertise nodig?

Wij bieden gratis expertises aan van etnografische en archeologische objecten uit Sub-Saharaans Afrika

Om deontologische redenen wordt hierbij nooit de financiële waarde van de objecten vermeld en wordt ook geen informatie gegeven over de authenticiteit ervan.
 

 • Etnografische objecten
  Op afspraak, de eerste woensdag van de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december 
  Contactpersoon: Julien Volper
   
 • Prehistorische artefacten in steen
  Op afspraak
  Contactpersoon: Els Cornelissen
   
 • Aardewerk
  Op afspraak
  Contactpersoon: Alexandre Livingstone Smith
  Voor personen die in Afrika wonen of werken en interesse hebben in het documenteren van hedendaags aardewerk, geeft Alexandre Livingstone Smith op afspraak uitleg en omkadering voor het uitvoeren van enquêtes.  Deze informatie is van onschatbare waarde om  een database over deze materie uit te bouwen.
Archeologische kaart van de DR Congo

Op dit moment wordt een archeologische kaart van de DR Congo getekend, gebaseerd op de KMMA-collecties.

Vandaag zijn 60 % van de sites die opgenomen zijn in de archeologische lijsten van het KMMA nauwkeurig gelokaliseerd. Maar nu al wordt duidelijk dat, hoewel de DR Congo in zijn geheel de sporen van een rijk archeologisch erfgoed draagt, bepaalde regio’s nog altijd met meer aandacht worden bestudeerd en dat dit ook in de toekomst zo zal zijn. 

> Download de archeologische kaart van de DR Congo (jpg, 207 Kb)

Legende kaart:

 • Zwart bolletje: ongedateerde site uit KMMA-collecties.
 • Rood driehoekje: gedateerde site.
 • Geel: savanne.
 • Groen: woud. 
Veldhandboek over Afrikaanse archeologie

Dit handboek wil de basisconcepten van archeologisch veldwerk in Afrika uiteen zetten.

> Download het Veldhandboek over Afrikaanse archeologie