Après la colonisation : chercher la vérité et la réparation

Nanette Snoep, Gillian Mathys & Anne Wetsi Mpoma

Moderator: David Van Reybrouck

""

Tot 6 maart 2022 loopt in het AfricaMuseum de expo Mensentuin. Koloniale tentoonstellingen wereldwijd. Meerdere Europese landen voeren een debat over kolonisatie en dekolonisatie. Naar aanleiding van de Black Lives Matter-manifestaties richtte België in 2020 een parlementaire commissie ‘koloniaal verleden’ op, of ook wel de ‘Congocommissie’ genoemd. Een jaar later bracht een groep van tien experten een eerste rapport uit.

Wat zijn enkele opmerkelijke conclusies van het expertenrapport? Hoe kunnen vroegere koloniale machten een herstelbeleid uitwerken? Welke plaats moeten Afrikaanse landen en diaspora innemen in de zoektocht naar historische waarheden en herstel(betalingen)?

Op woensdag 19 januari 2022 gaat schrijver David Van Reybrouck (Congo. Een geschiedenis) in gesprek met Nanette Snoep (directeur Rautenstrauch-Joest-Museum in Duitsland), historica Gillian Mathys (Universiteit Gent) en kunsthistorica Anne Wetsi Mpoma (Wetsi Art Gallery). Mathys en Wetsi zijn lid van de expertengroep van de parlementaire commissie in België.


In het kader van de tentoonstelling Mensentuin. Koloniale tentoonstellingen wereldwijd biedt het AfricaMuseum gesprekken aan over de expo, (de)kolonisatie en (anti)racisme.

> Programma van de MuseumTalks

19.30u
Duur
Ongeveer 1u30
Taal
In het Frans
Prijs

Gratis maar inschrijven is verplicht.