Een boek over burgerwetenschap

Aan de hand van acht verhalen komen in het boek Citizen Science – Hoe burgers de wetenschappers uitdagen de verschillende facetten van citizen science aan bod. Tine Huyse, biologe aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, is één van de drie auteurs van het boek.

""

Burgerwetenschap, ook wel bekend als citizen science, is aan een stevige opmars bezig. Burgers worden steeds meer betrokken bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek, meestal om zo meer data te kunnen verzamelen.

Burgerwetenschap biedt wetenschappers de mogelijkheid om meer en ander onderzoek te doen. Tegelijk gaan steeds meer burgers zelf over tot actie omdat ze nood hebben aan oplossingen die de wetenschap of politiek niet wil of kan bieden. Citizen science vergroot de betrokkenheid van burgers bij wetenschap in strikte zin, en bij de maatschappij in brede zin. Het zet wetenschap met beide voeten in de maatschappij.

Tot op heden bestond er in België en Nederland nog geen boek over burgerwetenschap. Nochtans zijn er in onze Lage Landen al tal van prachtige citizen science-projecten gestart of afgerond, en het potentieel is nog honderden keren groter.

Het boek Citizen Science – Hoe burgers de wetenschappers uitdagen van de auteurs Liesbeth Gijsel, Tine Huyse & Ine Van Hoyweghen schetst het verleden, het heden en de toekomst van burgerwetenschap in Vlaanderen en Nederland. In acht verhalen lees je hoe gevarieerd citizen science kan zijn.

Daarnaast is er in Citizen Science ook ruimte voor een kritische noot. Hoe betrouwbaar en objectief is een onderzoek door burgers? Is het inschakelen van vrijwilligers meer dan een besparingsoperatie? Kan citizen science de kloof tussen wetenschap en maatschappij dichten of is het alleen weggelegd voor de mondige, hoogopgeleide burger?

Meer info

Citizen Science. Hoe burgers de wetenschap uitdagen
Liesbeth Gijsel, Tine Huyse & Ine Van Hoyweghen
Uitgeverij Pelckmans Pro
30 € - 160 blz
ISBN 978 94 6337 170 4
Het boek kopen

Boekpresentatie op 7 november 2019 in Antwerpen.
Meer info