Internationale Vrouwendag

Op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag. Ter gelegenheid hiervan zetten we alle vrouwelijke collega's van het museum in de kijker en laten we hen aan het woord. Caroline Michelier, werkzaam in het departement Aardwetenschappen, vertelt ons haar verhaal.

""

In welk onderzoeksveld werk je? Wat is het belang van je onderzoeksveld? Zijn er veel vrouwelijke wetenschappers in dit onderzoeksveld? 

Ik ben geograaf van opleiding. Dankzij mijn masterdiploma kon ik me specialiseren op het gebied van risicogeografie. Tegenwoordig werk ik aan de analyse van risico's verbonden aan geo-hydrologische gevaren in Centraal-Afrika. Ik ben vooral geïnteresseerd in het menselijke aspect van risico's, namelijk de blootstelling en kwetsbaarheid van de bevolking en infrastructuur. Bovendien vereist het onderzoek de gemeenschappen bewust te maken van risico's, zodat ons onderzoek impact heeft op de vermindering van risico's verbonden aan rampen. Dit onderdeel maakt ook deel uit van mijn werk als onderzoeker. 

 

Aan welke thema's en onderzoeksvragen werk je? Zijn genderkwesties belangrijk voor je onderzoek en je onderzoeksvragen? 

Binnen onze afdeling Natuurlijke Risico's en Cartografie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (algemeen bekend als GeoRiskA), werk ik samen met verschillende collega's. We hebben allemaal onze expertise en ze zijn allemaal complementair. Samenwerken staat centraal in onze benadering. De meeste collega's zijn mannen, maar ik heb goede hoop dat sommige vrouwelijke doctoraatsstudenten hun carrière in onderzoek voortzetten en ons in de toekomst zullen vergezellen. Overigens zijn het in andere onderzoeksteams die zich richten op het menselijke aspect van risico's, vaak vrouwen die de leiding hebben! 

 

Welke concrete activiteiten voer je uit? 

Genderkwesties maken deel uit van deze studies, maar zijn niet het centrale punt. Het is belangrijk om een alomvattende visie te hebben op de gemeenschappen waarmee we werken om de rol van elk individu en de invloed die hij of zij kan hebben op het gebied van rampenrisicovermindering te begrijpen. Concreet, wanneer een onderzoek wordt gestart, impliceert dit een grondige kennis van de gemeenschap waarmee we werken, evenals het begrijpen van hun leefomgeving. Om dit doel te bereiken, dat voorafgaat aan elke risicoanalyse, is het essentieel om enquêtes uit te voeren onder de bevolking (kwantitatief en kwalitatief) om hun levensstijl, gewoonten, de structuur van de samenleving en de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd beter te begrijpen. Een andere essentiële stap is om in gesprek te gaan met de verschillende actoren die betrokken zijn bij het gebied van rampenrisicovermindering; een dergelijke transdisciplinaire aanpak versterkt de impact van de acties van elk individu ten goede van de bedreigde bevolking. 

 

Wat motiveert je? Wat trekt je aan in je onderzoek? 

Om verder te gaan dan deze onderzoeksdoelstellingen, kreeg ik de kans om bewustmakingsinstrumenten voor risico's te ontwikkelen en te contextualiseren voor jongeren op basisscholen en middelbare scholen. Deze instrumenten nemen de vorm aan van bordspellen waarmee jongeren geo-hydrologische gevaren en hun impact beter kunnen begrijpen, evenals alle daarmee verbonden risico's. Discussies tijdens het spel stimuleren jongeren, die mogelijk met dergelijke verschijnselen te maken krijgen, om zich bewust te worden van deze gevaren en ze in hun dagelijks leven te integreren. 

 

Wat vind je leuk aan je onderzoek?

De risicovermindering van rampen is de kern van mijn motivatie om dit onderzoek voort te zetten, en zoveel mogelijk jonge onderzoekers erbij te betrekken. Naar mijn mening is de risicovermindering van geo-hydrologische gevaren een aanzienlijke toegevoegde waarde van het onderzoek dat binnen mijn afdeling wordt uitgevoerd. Ik heb het geluk dat ik gepassioneerd ben over mijn onderzoeksveld, en ik zorg ervoor dat ik deze interesse deel met studenten van alle achtergronden, onderzoekers die niet uit dit vakgebied komen, maar ook met de gemeenschappen waarmee ik in contact kom. Dus aarzel niet om contact met me op te nemen als je meer wilt weten!