Het AfricaMuseum draagt meer dan 4000 geluidsopnamen over aan Rwanda

Op 28 oktober 2021 heeft het AfricaMuseum meer dan 4000 gedigitaliseerde geluidsopnamen van Rwandese muziektradities uit zijn collecties overhandigd aan de Rwanda Cultural Heritage Academy. Deze overdracht is een van de projecten in het kader van het SHARE-programma. Die samenwerking tussen België en Rwanda richt zich op het delen van erfgoed en op capaciteitsversterking inzake conservatie en collectiebeheer in musea en onderzoeksinstellingen.

Rémy Jadinon (AfricaMuseum) ; Bert Versmessen, ambassadeur van België in Rwanda ; Robert Masozera, Algemeen Directeur van de Rwanda Cultural Heritage Academy.

Rémy Jadinon (AfricaMuseum) ; Bert Versmessen, ambassadeur van België in Rwanda ; Robert Masozera, Algemeen Directeur van de Rwanda Cultural Heritage Academy.

 

Belangrijk muzikaal erfgoed

De naar Rwanda overgebrachte audiobestanden werden tussen de jaren 1950 en 1990 in Rwanda opgenomen. Ze zijn voorzien  van een titel, de plaats van de opname en de rituele functie van de muziek. Deze opnamen vormen dus een collectie van grote erfgoed- en wetenschappelijke waarde.

De gedigitaliseerde opnames zijn overgedragen aan de Rwanda Cultural Heritage Academy. Ze worden gearchiveerd in het Etnografisch Museum in de stad Huye. Ze zullen toegankelijk gemaakt worden voor het publiek via sociale netwerken en deel uitmaken van het nieuwe permanente tentoonstellingsproject van het museum.

Onderdeel van een bredere samenwerking

Dit samenwerkingsproject tussen België en Rwanda dateert van 2018. Tijdens een bilaterale conferentie georganiseerd door de regering van Rwanda werd het SHARE-programma in het leven geroepen.

In het kader van SHARE en op verzoek van de Rwandese regering bereiden drie Belgische instellingen - het AfricaMuseum, het Algemeen Rijksarchief en het Ministerie van Buitenlandse Zaken - de inventarisatie en digitalisering voor van de archieven die betrekking hebben op Rwanda. Net zoals de geluidsopnamen zullen de gedigitaliseerde Rwandese archieven die in België worden bewaard, naar Rwanda worden overgebracht.

Het SHARE-programma omvat daarnaast ook de renovatie en dekolonisatie van het Etnografisch Museum van Huye, een musicologieproject en linguïstisch onderzoek van het Kinyarwanda.

Het SHARE-programma loopt van 2019-2023 en wordt gefinancierd door het directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp (DGD).

 

 

Het musicologische luik van het SHARE-project heeft tot doel de geluidsarchieven van morgen te co-creëren door samen te werken met hedendaagse artiesten die de muzikale tradities van Rwanda interpreteren. Het SHARE-team nam muziekperformances op van Deo Munykazi die met de inanga citer zijn teksten over het dagelijks leven begeleidt, van de Urugangazi dansgroep uit de stad Huye die zowel populaire dansstijlen als koninklijke dansen uitvoert en van Manuel Ndayizenga, een indigidi vioolspeler die volksliederen speelt in de straten van Kigali: