Conflits et diplomatie en Afrique centrale

Témoignage d’un ambassadeur. 1994-2000

Frank De Coninck geeft ons een aangrijpende getuigenis van een Belgische ambassadeur in Kigali van oktober 1994 tot augustus 1997 en in Kinshasa van augustus 1997 tot november 2000.

""

Hij neemt de lezer mee naar het hart van Centraal-Afrika in de nasleep van de Rwandese genocide, tijdens de vluchtelingencrisis, de eerste en tweede Congo-oorlog en de transitie van de Congolese presidenten Mobutu en Laurent-Désiré Kabila. Dit zogenaamde gebied ‘van de Grote Meren’ werd het toneel van ontstellende directe en indirecte menselijke verliezen, alomtegenwoordige schendingen van de mensenrechten en een eindeloze opeenvolging van drama’s en geweld. In dit deel van Centraal-Afrika, waar het verleden het heden achtervolgt en waar de crises en conflicten van de afgelopen drie decennia (1990-2020) diepe sporen nalaten bij slachtoffers, overlevenden en gemeenschappen, is het volgens Frank De Coninck belangrijk om de ‘dieperliggende oorzaken’ van de instabiliteit te identificeren. Alleen zo kunnen op langere termijn oplossingen worden gevonden voor herstel, vrede en ontwikkeling.
Dit relaas, dat noch een academisch onderzoek noch een zuiver persoonlijke geschiedenis is, biedt een meer algemeen kader dat nodig is om de opeenvolging van de gebeurtenissen beter te begrijpen. De auteur zegt dat hij verslag wil doen van minder bekende elementen, enkele interpretatiepistes wil voorstellen en door zijn eigen ervaring kleur en nuances wil geven aan de gebeurtenissen van deze cruciale jaren.

De auteur

Frank De Coninck (1945-2022), historicus van opleiding en diplomaat, wijdde een groot deel van zijn carrière aan Centraal-Afrika. Hij was onder andere ambassadeur van België in Rwanda en de Democratische Republiek Congo en bijna zeven jaar lang speciaal gezant van de minister van Buitenlandse Zaken voor het gebied van de Grote Meren. In die hoedanigheid heeft hij samengewerkt met een groot aantal politici en internationale sleutelfiguren.

Meer info

Frank De Coninck
33
Conflits et diplomatie en Afrique centrale.
Témoignage d'un ambassadeur. 1994-2000

Reeks « Cahiers africains », vol. 99
Co-edition: L'Harmattan / RMCA
300 p 
ISBN: 978-2-14-031424-7
In het Frans
Price: 39 €

Beschikbaar in de AfricaShop of bestel hier.