Nieuw boek geeft overzicht van alle koloniale archieven in België

Het Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika hebben een bronnengids voor de geschiedenis van de kolonisatie uitgebracht. Deze nieuwe publicatie identificeert en lokaliseert alle archieven die in België beschikbaar zijn over de koloniale periode van de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi. Het boek in twee volumes is ook online toegankelijk.

Bronnengids voor de geschiedenis van de kolonisatie in twee volumes

 

Weinig bekende en moeilijk toegankelijke archieven

Het archief over Centraal-Afrika en de koloniale periode is nog altijd onvoldoende gekend. Onderzoekers én de bredere samenleving dringen aan op (betere) toegang tot de “koloniale archieven”, maar tot dusver bestond er geen enkel instrument om alle bronnen die in België beschikbaar zijn te identificeren en lokaliseren. Nochtans is in meer dan 80 bewaarinstellingen in België alles samen bijna 20 strekkende kilometer archief over de kolonisatie terug te vinden.  

 

Een ‘GPS voor koloniale archieven’

De bronnengids voor de geschiedenis van de kolonisatie is dus een belangrijke stap voorwaarts in de identificatie en beschrijving van het archief over Congo-Vrijstaat (1885-1908), Belgisch Congo (1908-1960) en Rwanda-Urundi ([1916] 1923-1962).

De Franstalige gids is een soort GPS voor de koloniale archieven en stelt voor het eerst burgers en onderzoekers – van waar ook ter wereld – in staat om precies te achterhalen wie wat bewaart op het Belgisch grondgebied. Zo beantwoordt deze gids aan de noden van de wetenschap, de samenleving en de herinneringsplicht.  

Meer dan 1500 beschrijvingen over bijna 2300 bladzijden bieden een beschrijving en een contextualisering van alle koloniale archieven en collecties, hun belang voor het onderzoek en linken met andere archieven en collecties. De gids gaat vergezeld van een uitgebreid historiografisch overzicht en biedt aanknopingspunten voor het opsporen van bronnen over de Belgische kolonisatie in het buitenland. Ze is voorzien illustraties die ook het belang van iconografische bronnen aankaarten.

 

Werk van meer dan 30 archivarissen en historici

Het boek is het resultaat van een lange samenwerking tussen het Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en werd geschreven door meer dan dertig archivarissen en historici, onder leiding van Pierre-Alain Tallier, Marie Van Eeckenrode en Patricia Van Schuylenbergh.

De uitgave werd verzorgd door Brepols, met de steun van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) en de Universitaire Stichting van België. Dankzij een financiering door Belspo wordt ook een digitale versie in open access beschikbaar gesteld.

 

Meer info

P.-A. Tallier, M. Van Eeckenrode, P. Van Schuylenbergh (dir.), Belgique, Congo, Rwanda et Burundi : Guide des sources de l'histoire de la colonisation (19e-20e siècle). Vers un patrimoine mieux partagé !, 2 vols., Brepols Publishers, 2021. ISBN: 978-2-503-59598-6

Verkrijgbaar in de AfricaShop en via Brepols of online in open access.