Leren over georisico’s in Goma via bordspel

Via een bordspel de kennis van de inwoners van Goma, in Noord-Kivu, over geologische risico’s verbeteren en hun weerbaarheid ertegen verhogen. Dat is de bedoeling van de vormingen die KMMA-geografe Caroline Michellier in de stad Goma geeft aan leerkrachten secundair onderwijs. Met het educatieve spel ‘Hazagora’ kunnen de leerkrachten nu in hun klassen aan de slag.

Leren over georisico’s in Goma via bordspel

Natuurlijke risico’s in Kivu

De streek van het Kivu-meer is een regio die fel bedreigd is door vulkaanuitbarstingen, grondverschuivingen en aardbevingen. GeoRisCA, een regionaal onderzoeksproject geleid door het KMMA van 2012 tot 2017, heeft de natuurlijke risico’s in de regio grondig bestudeerd. De onderzoekers onderzochten de gevaren en kwetsbaarheid van de bevolking, de infrastructuur en de natuurlijke ecosystemen en ontwikkelden kaarten van de diverse risico’s. Dit biedt de lokale overheden een hulpmiddel voor een beter risicomanagement en preventiebeleid.

'Het is heel belangrijk dat de inwoners van Goma, een stad in de schaduw van de vulkaan Nyiaragongo, een goede kennis hebben over rampen die zich kunnen voordoen'

 

Vorming van leekrachten in Goma

'Met onze Congolese wetenschappelijke collega's, wilden we echter nog verder gaan', vertelt geografe Caroline Michellier. 'Het is heel belangrijk dat de bijna 1 miljoen inwoners van Goma, een stad aan de voet van de vulkaan Nyiaragongo, een goede kennis hebben over rampen die zich kunnen voordoen. Samen met de civiele bescherming en het ministerie van Onderwijs geef ik daarom opleidingen aan leerkrachten aardrijkskunden van het secundair onderwijs in Goma over het educatieve bordspel ‘Hazagora’, dat mijn collega’s aan de VUB hebben ontwikkeld.'

 

Op het eiland Hazagora bouwen de spelers aan een samenleving. Het eiland wordt tijdens het spel regelmatig door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen of grondverschuivingen getroffen. Via discussies over de gevaren en mogelijke gevolgen ervan leren de spelers de mechanismen van deze geologische processen beter kennen. Het spel leert ook hoe je je kan wapenen tegen dit soort natuurrampen. Een studie wees de effectiviteit van het spel al aan.

De leerkrachten in Goma kunnen in hun klassen met het spel aan de slag. De bedoeling is om zo de leerlingen, en bij uitbreiding hun familie, te sensibiliseren over de gevaren en maatregelen bij natuurrampen. 'Via dit spel willen de weerbaarheid van de inwoners van Goma versterken om toekomstige rampen zo goed mogelijk het hoofd te bieden', aldus Caroline.

Meer info

GeoRisCA onderzoeksprogramma (gefinancierd door BELSPO - SD/RI/02A)

Dienst natuurlijke risico's (GeoRiskA)