Het Mbisa-project werkte mee aan een speciaal nummer van het Journal of Fish Biology

Het Mbisa-Congo project heeft bijgedragen aan een speciale uitgave van het Journal of Fish Biology met vier artikelen, waarvan de eerste auteurs allemaal Congolezen zijn.

""

Foto: specimen van Cyphomyrus lufirae (Expeditie Kundelungu Nationaal Park 2015).

Het Journal of Fish Biology publiceerde in mei 2020 een speciaal nummer The Biology and Ecology of African Freshwater FishesMicheline Kasongo Ilunga, Taylor Mamba Baba, Christian Mukweze Mulelenu (DEA studenten) en Bauchet Katemo Manda (doctoraatsstudent) zijn de respectievelijke eerste auteurs van de vier artikels. Het is de eerste keer dat Congolese wetenschappers op deze schaal aan een themanummer over dit onderwerp werken, en dat met nieuwe taxonomische kennis over de vissen in het Congobekken. Via een combinatie van morfologisch en genetisch onderzoek, beschrijft elk artikel minstens een nieuwe soort in het Congobekken. De nieuwe soorten behoren tot zeer uiteenlopende families en geslachten. De auteurs hebben ook aandacht voor factoren die de conservatie van de ichtyologische fauna in het Congobekken belemmeren.

Het Mbisa-Congoproject werd gelanceerd in 2013 en is gefinancierd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Wetenschappers bestuderen de vissen in tien beschermde gebieden – één in de Republiek Congo, twee in Burundi en zeven in de DRC – gebieden waarvan de rivieren deel uitmaken van het Congobekken. Het doel is om de visdiversiteit in elk van die beschermde gebieden zo goed mogelijk te documenteren en om voorstellen te formuleren voor een betere conservatie en een duurzaam beheer van deze nog weinig bekende fauna. Het KMMA leidt het project, in samenwerking met de universiteit van Kisangani, l’Institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu, de universiteit van Lubumbashi, het Centre de Recherche en Hydrobiologie (Uvira), l’Université du Burundi en de Université Marien Ngouabi (Brazzaville). Het tweede grote luik van het Mbisa-Congoproject bestaat uit het opleiden van experts in elk van deze instellingen in het onderzoek naar de vissen in het Congobekken. Op die manier gaan onderzoek en training hand in hand in dit project.

Dikulwe rivier stroomopwaarts van de weg Bunkeya-Kyubo, een zijrivier op de linkeroever van de Midden-Lufira rivier, type plaats van Cyphomyrus lufirae, 23 oktober 2014 (foto: Expeditie Upemba Nationaal Park 2014).

Vissen met fuiken op de Dikulwe rivier stroomopwaarts van de weg Bunkeya-Kyubo, een zijrivier op de linkeroever van de Midden-Lufira rivier, type localiteit van Cyphomyrus lufirae (foto: Expeditie Upemba Nationaal Park 2014).

Meer info