Mijnbouwarchieven overgedragen aan Rwanda

De in het KMMA bewaarde archieven met gegevens over de geologie en mijnbouw in Rwanda zijn gedigitaliseerd en overgedragen aan Rwanda. Deze transfer is onderdeel van een tweejarige samenwerking tussen het KMMA en de nationale geologische dienst van Rwanda om het geologisch onderzoek in Rwanda te versterken.

Handover of two 14-terabyte hard disks with the digitized data

Overhandiging van twee 14 terabyte harde schijven met de gedigitaliseerde geo-data aan de Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board

 

Archieven met geo-data

In 2018 startte het KMMA een samenwerking met Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMB)om data over de geologie en mijnbouw van Rwanda die in de archieven van het Departement Aardwetenschappen aanwezig zijn, over te dragen naar het nationaal digitaal archief van Rwanda.

Daartoe werd een digitaliseringscampagne opgezet van de geo-data die door de Belgische administratie en privébedrijven tijdens de koloniale periode werden verzameld, en in Tervuren zijn gearchiveerd. “Deze ‘historische’ gegevens zijn geologisch nog van zeer groot nut vandaag. Het gaat bijvoorbeeld om geologische en mineralogische kaarten en rapporten van prospectie-onderzoek uit het verleden”, legt geoloog Max Fernandez-Alonso (KMMA) uit.

 

Deze ‘historische’ gegevens zijn geologisch nog van zeer groot nut vandaag

Nieuw veldwerk

“Samen met Rwandese geologen ondernamen we ook veldwerk in het westen van het land om gekende lacunes in de geologische geschiedenis op te vullen. Zo hebben we op vraag van Rwanda een  geologische kaart op schaal 1/100.000 up-to-date gebracht: de bestaande versie uit 1990 werd aangevuld met nieuwe terreingegevens en aangepast aan de hedendaagse geologische concepten en paradigma’s”, vult Max Fernandez-Alonso aan. Ook deze gegevens zijn nu in digitaal GIS formaat bezorgd.

 

14 terabyte harde schijven

Op een ceremonie in Kigali op 28 februari 2020 werden de eindproducten van de samenwerking officieel overhandigd aan de Rwanda Mines Petroleum and Gas Board: twee 14 terabyte harde schijven met daarop alle digitale informatie, klaar voor import in het Rwandese nationale datasysteem

 

fieldwork_460.jpg
Veldwerk in het Karongi district (c) Max Fernandez-Alonso
Ruime samenwerking en opleiding

De samenwerking tussen het museum en de RMB was echter veel ruimer dan enkel de transfer van gegevens. Jonge Rwandese geologen werden tijdens seminaries over de geologie en minerale rijkdom van Rwanda en gezamenlijk veldwerk getraind in diverse technieken, zoals cartografie, het nemen van stalen en het gebruik van GIS. “25 jonge wetenschappers hebben nu een certificaat op zak van een opleiding evenwaardig aan een universitaire masterclass geologie en metallogenie van Rwanda”, aldus nog Max Fernandez-Alonso.

Deze samenwerking, gefinancierd door Enabel (het Belgisch technische coöperatieagentschap), is de Belgische bijdrage tot het “Sustainable Development of Mining in Rwanda” project (SDMR) dat door het Britse internationaal ontwikkelingssamenwerkingsagentschap (DFID) ondersteund wordt. Op vraag van RMB zal de samenwerking de komende jaren verdergezet worden: een nieuw tweejarig project is onderhandeling met Enabel en de Rwandese autoriteiten.