De reeks ‘Cahiers africains’ viert haar 30e verjaardag met als kers op de taart … het 100e volume!

""

Cahiers africains, een gerenommeerde reeks

De reeks is de opvolger van de ‘Cahiers du CEDAF’ (1971-1992) en verschijnt sinds 1993 op regelmatige basis. Het gaat om werken in gezamenlijke uitgave van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en L’Harmattan (Parijs). Ze worden telkens onderworpen aan een peerreview en worden enkel in het Frans gepubliceerd. ‘Cahiers africains’ stelt onderzoekers werkinstrumenten ter beschikking via beschrijvende verslagen van evenementen, ruwe documenten, chronologieën, biografieën van acteurs en bibliografieën. Het hoofddoel van de reeks is de politieke en sociale veranderingen die plaatsvinden in Afrika aan het licht te brengen en te doorgronden (met bijzondere nadruk op Congo/Kinshasa en Centraal-Afrika als geheel).

Een brede waaier van thema’s komt aan bod:

  • de essentie en het reilen en zeilen van de Congolese staat en de hedendaagse Congolese politiek (meer specifiek het bestuur, de decentralisatie, de verhoudingen maatschappij-Staat, verkiezingen, de elites …)
  • de evolutie van de Belgisch-Afrikaanse verhoudingen. Manuscripten die speciale aandacht besteden aan de historische diepgang van de geanalyseerde verschijnselen worden in het bijzonder aangemoedigd.
  • milieubeheer (milieu en bos, participatief management, de mijnsector …)
  • geschiedkundige evoluties

Elk jaar komt binnen de reeks ook ‘Conjonctures de l'Afrique centrale’ uit, voorheen ‘Conjonctures congolaises’, een subreeks van deze collectie.

Tal van gerenommeerde experts uit Congo, Europa en Noord-Amerika dragen hun steentje bij en manuscripten van zowel gevestigde als opkomende auteurs vinden er hun stek. Het is een onuitputtelijke informatiebron voor studenten die geïnteresseerd zijn in de sociale en politieke dynamiek van de DRC.

Nu ook een 100e volume

Het 100e volume, dat samenvalt met de 30e verjaardag van de reeks, gaat over huwelijksvieringen in Afrika:
https://www.africamuseum.be/en/research/discover/publications/search/pubdetail?pubid=1892