Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluit zich aan bij de wereldwijde coalitie "United for Biodiversity"

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluit zich aan bij 200 andere instellingen van over de hele wereld in een internationale campagne die de noodzaak om onze natuurlijke omgeving te beschermen aankaart, en dit in aanloop naar de 15e Conferentie van Partijen van het Biodiversiteitsverdrag (CoP15) in 2021.


"Biodiversiteit is van cruciaal belang voor het welzijn van de mensheid. We moeten dringend actie ondernemen om het verlies aan biodiversiteit om te keren. Door ons aan te sluiten bij de Global Coalition voegen we onze stem toe aan deze veelbelovende beweging om de wereldleiders ertoe aan te zetten tijdens de CoP 15 een ambitieus akkoord te bereiken voor de natuur en voor ons allemaal", zegt Guido Gryseels, directeur-generaal van het KMMA.

 

The Global Coalition UnitedforBiodiversity

Wereldwijde Coalitie voor Biodiversiteit

De wetenschap waarschuwt dat een miljoen soorten binnen enkele decennia met uitsterven wordt bedreigd als gevolg van menselijke activiteiten. De wereldwijde coalitie '#UnitedforBiodiversity', die in maart 2020 werd gelanceerd door EU-commissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius, roept alle wetenschappelijke en natuurhistorische musea, dierentuinen, aquaria, onderzoekscentra en universiteiten, botanische tuinen en nationale parken in de wereld op om het op te nemen voor de natuur.

Het KMMA is verheugd om de coalitietekst te onderschrijven en als tweede federaal museum in België toe te treden tot deze coalitie, na het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Sinds de lancering hebben 205 instellingen uit 47 landen en 36 verenigingen zich aangesloten bij de Coalitie #UnitedforBiodiversity. Daarbij zijn meer dan 70 natuurhistorische en wetenschappelijke musea, zoals het Natural History Museum in Londen, het Museum für Naturkunde in Berlijn en het Muséum national d'Histoire naturelle in Parijs. Andere leden zijn organisaties als het Consortium van Europese Taxonomische Faciliteiten (CETAF), TRAFFIC en 20 parken en reservaten in Afrika.

 

research_biology.jpg
Ingrid Otto © RMCA

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika: een museum en onderzoekscentrum rond biodiversiteit in Afrika

Het KMMA ondersteunt de biodiversiteitsdoelstellingen op verschillende manieren. De kennis vergroten over de rijke biodiversiteit in Afrika, waar een enorme variëteit aan soorten en ecosystemen van mondiaal belang leeft, is een kernopdracht van het KMMA. Samen met talrijke Afrikaanse partners brengen wetenschappers deze unieke biodiversiteit in kaart en onderzoeken ze de impact van de mens op ecosystemen. Tot de expertisedomeinen behoren de taxonomie en de fylogenie van verschillende groepen gewervelde en ongewervelde dieren. Wetenschappers van het museum onderzoeken ook de bosecosystemen in Centraal-Afrika, ter ondersteuning van duurzaam bosbeheer, en de rol van tropische bossen bij klimaatverandering. Wetenschappers van het museum ondersteunen CITES, de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, op verschillende manieren.

Met 10 miljoen zoölogische specimens en 80.000 houtstalen is de collectie van het KMMA een referentiecollectie voor internationaal onderzoek naar biodiversiteit. Het museum bewaart, digitaliseert en ontsluit dit unieke document over de Afrikaanse biodiversiteit via online databanken.

In zijn permanente tentoonstelling stelt het AfricaMuseum de uiteenlopende Afrikaanse biomen voor. De interactie tussen mens, dier, plant en klimaat wordt behandeld en het belang van op een verantwoorde manier met deze rijke biodiversiteit om te gaan beklemtoond. Via activiteiten en het publieksprogramma, waaronder recente webinars, streeft het museum naar een verdere bewustmaking van de biodiversiteitsproblematiek en van het centrale belang van biodiversiteit voor het welzijn van de mensheid.

 

Campaign image Belgian 'Together for biodiversity' movement Belgische beweging 'Samen voor Biodiversiteit’

Het KMMA is ook lid van de Belgische beweging 'Samen voor Biodiversiteit', die sensibiliseert rond het belang van biodiversiteit en acties voor het behoud ervan stimuleert. De beweging telt meer dan 100 partnerorganisaties, waaronder overheden, universiteiten, NGO's, musea en botanische tuinen. Met haar huidige campagne - Biodiversiteit, samen en nu! Elke m2 telt! - roept de beweging iedereen op om één (of meer) vierkante meter(s) biodiversiteit te creëren om aan een gezonde planeet te werken voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen.

 

 

Samen staan we sterker
We roepen alle leden van de Belgische beweging en al onze partners over de hele wereld op om zich aan te sluiten bij dit belangrijke wereldwijde initiatief, gecoördineerd door de Europese Commissie, en om hun stem te verheffen voor de natuur, die ons meer dan ooit nodig heeft.