Nieuw online platform archiefcollecties gelanceerd

Archives.Africamuseum.be is de nieuwe online toegang tot de archiefcollecties van het museum. Een groot deel van de beschrijvingen van de historische archieven is nu via één digitale databank op het web doorzoekbaar.

archives

 

3 km archieven

Het KMMA bewaart zo’n 3 kilometer aan historische archieven, daterend van het midden van de 19e eeuw tot vandaag. Al sinds zijn oprichting in 1898 bewaart het museum archieven van personen, bedrijven en instellingen die een band hebben met de Onafhankelijke Staat Congo of Belgisch Congo, de Democratische Republiek Congo en Centraal-Afrika in het algemeen. Naast belangrijke fondsen van particulieren en bedrijven uit de koloniale en postkoloniale periode, is ook het persoonlijke archief van journalist en reiziger Henry Morton Stanley van grote historische waarde. Het museum als wetenschappelijke instelling heeft zelf ook een rijk archief geproduceerd.

Wie nu archiefmateriaal in verband met bijvoorbeeld Lumumba zoekt, krijgt in één muisklik een overzicht. Het spreekt voor zich dat dit een enorme tijdsbesparing en efficiëntiewinst betekent.

 

Wie zoekt, vindt nu sneller

‘De nieuwe databank is een enorme vooruitgang voor de archiefgebruikers’, licht Dieter Van Hassel, Coördinator Informatiebeheer & Digitalisering, toe. ‘Via dit platform kan een bezoeker nu via één zoekportaal de verschillende archiefcollecties van het museum doorzoeken. Voordien waren de inventarissen versnipperd en moest men op ettelijke plaatsen tegelijk kijken. Wie nu archiefmateriaal in verband met bijvoorbeeld Lumumba zoekt, krijgt in één muisklik een overzicht. Het spreekt voor zich dat dit een enorme tijdsbesparing en efficiëntiewinst betekent.’

Het platform is gebruiksvriendelijk en op maat van de bezoeker ontworpen. Die vindt ook duidelijke informatie over waar een fonds zich bevindt, en wie te contacteren om het te consulteren.

 

Betere ontsluiting

Maar er is meer. ‘Dit platform centraliseert niet alleen beschikbare informatie op één plek, de inventarissen en beschrijvingen zijn ook grondig geüpdatet’, voegt archivaris Tom Morren toe. ‘Er zijn ook veel meer beschrijvingen van archieffondsen, -reeksen of zelfs -stukken in de databank beschikbaar. Nu staan zo’n 7.000 archiefbeschrijvingen online, tegen het einde van het jaar kunnen dat er tot 20.000 zijn. We werken dagelijks aan een betere ontsluiting van het archief.’


Nog meer in de pijplijn

De mogelijkheden worden bekeken om ook de eigenlijke gedigitaliseerde archiefstukken online aan te bieden. ‘We hebben al om en bij de 200.000 scans klaar’, voegt Dieter Van Hassel toe. Die in hoge resolutie op archives.africamuseum.be publiceren, zou de dienstverlening aanzienlijk verbeteren. ‘Ons bezoekerspubliek, dat voor de helft internationaal is, kan dan thuis via de computer het archief consulteren, in de plaats van tot Tervuren te komen.’ Het laat ook toe om de archieven beter te beschermen, en opent mogelijkheden voor crowdsourcing.