Bushmeat in al zijn facetten

In het nieuwe boek Bushmeat. Culture, Economy and Conservation in Central Africa, analyseert Theodore Trefon de ecologische, sociale en economische aspecten van de consumptie van bushmeat in het Congobekken.

""

 

Traditie, economie en eiwitten

In Centraal-Afrika worden jaarlijks tientallen miljoenen wilde dieren geconsumeerd. Bijna alle dieren, van de grootste zoogdieren tot de kleinste insecten, worden bejaagd, verhandeld en geconsumeerd.

‘Bushmeat is cultureel en economisch uiterst belangrijk in Centraal-Afrika’, verklaart Theodore Trefon, onderzoeker bij het AfricaMuseum. ‘De consumptie van bushmeat levert eiwitten op en genereert een vitaal inkomen voor miljoenen mensen.’

Séphora, een bushmeatverkoopster in Ouesso, Republiek Congo, legt haar werk uit aan Trefon
Séphora, een bushmeatverkoopster in Ouesso, Republiek Congo, legt haar werk uit aan Trefon. ‘Bushmeat betekent alles voor me: geld en voedsel, het is wat me gelukkig maakt.’
Photo @ CMavah

Dieren die steeds meer bedreigd worden

De groeiende vraag naar bushmeat decimeert vermindert de populaties wilde dieren, waardoor hun behoud in het gedrang komt.

Bovendien verhoogt de intensieve jacht op wilde dieren ook het risico op voedselonzekerheid in plattelandsgebieden en het ontstaan van nieuwe besmettelijke ziekten, zoals HIV, Ebola en Covid-19.

‘Maar de culturele gehechtheid aan bushmeat maakt deze crisis moeilijk op te lossen’, zegt Trefon. ‘Mijn boek toont aan dat de beheersstrategieën die regeringen en internationale NGO's hebben ingevoerd om de intensieve jacht te beperken, grotendeels ondoeltreffend zijn.’

Een holistische benadering

Bushmeat behandelt thema’s die variëren van ontbossing en beschermingsstrategieën tot besmettelijke ziekten, jachtpraktijken, consumptiemotieven, dynamiek van vraag en aanbod, stedelijk voedselaanbod en zwakke wetshandhavingscapaciteit.

Theodore Trefon benadert het onderwerp op antropologische wijze.

‘In mijn boek probeer ik het discours over de 'bushmeat-crisis' te vermenselijken door naar de wilde dieren te kijken via lokale houdingen en gedragingen, zonder partij te kiezen of te oordelen’, aldus Trefon.

Meer info

Het boek Bushmeat. Culture, Economy and Conservation in Central Africa is uitgegeven door Hurst en maakt deel uit van de reeks African Arguments. Een Franse vertaling is gepland. > Het boek bestellen

In februari 2020, gaf Theodore Trefon in het kader van de MuseumTalks de lezing Bushmeat. The culture and economy of eating wild animals in Central Africa. > Herbekijk zijn lezing