Monografie over de provincie Mai-Ndombe (DRC)

Op 14 oktober 2019 publiceerde het KMMA het 12e deel in de reeks monografieën over de nieuwe provincies van de DRC. Dit nieuwe deel kreeg de titel Mai-Ndombe. Mosaïque de peuples établie sur un patrimoine naturel en schetst een beeld van de provincie Mai-Ndombe, met aandacht voor de fysieke, menselijke, historische, administratieve en sociaal-economische aspecten. Net als de voorgaande uitgaven in deze reeks, kan deze monografie via de website van het museum gedownload worden.

""

Een provincie met een pijnlijk verleden

Het district Mai-Ndombe werd in 2015 een officiële provincie van het land. “Mai-Ndombe” betekent zoveel als “zwarte wateren”. Het waren de Bakongo-begeleiders van Henry Morton Stanley die het centraal gelegen meer in 1882 die naam gaven.

De provincie Mai-Ndombe strekt zich gedeeltelijk uit over het voormalige privéreservaat van Leopold II in de Onafhankelijke Congostaat, toen gekend als “Kroondomein”. De rubberrijke regio werd het slachtoffer van het economische uitbuitingsbeleid van Leopold II. De vorst verpulverde de concurrerende handelsvormen en liet bepaalde gebieden en hun inwoners ten prooi aan meedogenloze uitbuiting door Europeanen en hun medewerkers.

Een lappendeken van landschappen en mensen

Mai-Ndombe is een erg heterogene provincie. Ondanks zijn centrale ligging in het gebied, is het meer vooral een geografisch oriëntatiepunt, en niet zozeer een verenigend element. De noordelijk en oostelijk gelegen wouden worden amper bewoond en staan in schril contrast met de savanne in het zuiden en westen, waar enkele erg dichtbevolkte plaatsen liggen. Het is dan ook moeilijk om een gezamenlijke noemer te kleven op de samenlevingsvormen van de verschillende gemeenschappen in Mai-Ndombe.

Een rijk natuurlijk erfgoed

Drie kwart van de provincie Mai-Ndombe bestaat uit woud met een buitengewone biodiversiteit. Er werden verscheidene reservaten afgebakend, en de provincie geniet aanzienlijke financiële steun voor hun behoud. De rijkdom van dit natuurlijke erfgoed wordt wereldwijd erkend, maar staat in schril contrast met de sociaal-economische kwetsbaarheid van de inwoners, wier landbouwpraktijken met de vinger worden gewezen als voornaamste oorzaken van ontbossing.

Het Projet Provinces (PRODEC)

Deze uitgave is het twaalfde nummer in de reeks over de 26 provincies van de DRC. Het werk telt meer dan 600 geïllustreerde pagina's, verdeeld over vijf hoofdstukken die de voornaamste aspecten van de provincie belichten:

  • Fysieke aspecten: geologie, fauna en flora;
  • Menselijke aspecten: volkeren, kunst en cultuur;
  • Geschiedkundige aspecten: de komst van Europeanen en de koloniale periode;
  • Bestuurlijke aspecten: de evolutie van de administratieve organisatie;
  • Sociaal-economische aspecten: demografie, gezondheid, wouden, landbouw, handel enz.

Deze monografie en de voorgaande uitgaven in deze reeks kaderen binnen het Projet Provinces. Het project werd in 2008 opgestart en geniet de financiële steun van de Belgische Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. Het wordt geleid door een team van onderzoekers van het KMMA, in samenwerking met het Centre d’Études politiques (CEP) in Kinshasa en het Centre de recherche et de documentation sur l'Afrique centrale (CERDAC) in Lubumbashi.

Binnenkort verschijnen monografieën over de provincies Noord-Ubangi, Ituri en Tshopo.