Wetenschappelijk nieuws

 • Mei 2022

  De aanwezigheid van Swahili-Arabieren in het oostelijke deel van de huidige DR Congo heeft een blijvende invloed gehad op de bevolking van de regio. Deze erfenis en de eraan gerelateerde voorwerpen die zich nu in Belgische collecties bevinden, zijn onderbestudeerd. Herkomstonderzoek moet leiden tot een meer genuanceerd historisch inzicht en een dialoog met de brongemeenschappen over deze Congo-Swahili-Arabische geschiedenis en erfenis.

 • April 2022

  Een team Belgische onderzoekers heeft tien nieuwe kleine soorten roofvissen beschreven uit het Edwardmeer. Wetenschappers vermoedden al langer dat dit meer tussen de DR Congo en Oeganda een uitzonderlijke vissendiversiteit herbergt.

 • April 2022

  'Kritieke metalen’ zoals lithium en tantaal zijn de grondstoffen die in een smartphone of elektrische wagen zitten. Ze zijn zeer gegeerd, want onmisbaar in moderne technologieën en voor de overgang naar groene energie. Het Grote Merengebied in Centraal-Afrika is geologisch gezien rijk aan mineralen die gewonnen worden voor deze grondstoffen. Geologen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika doen onderzoek naar de vorming van deze mineralen om de duurzame en eerlijke exploratie en exploitatie ervan te bevorderen.

 • Maart 2022

  De stamgroei van tropische bomen neemt af in jaren met een warmer en droger droogteseizoen dan normaal. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek naar gevoeligheid van bomen in de tropen voor klimaatsveranderingen. De onderzoekers constateerden dat het effect van drogere en hetere jaren groter is in drogere of warmere regio’s. Dat zou erop kunnen wijzen dat tropische bomen door klimaatverandering gevoeliger worden voor klimatologische schommelingen.

 • Februari 2022

  Het AfricaMuseum bewaart belangrijke insectencollecties die een unieke inkijk bieden in biodiversiteit van insecten op het Afrikaanse continent. De lancering van een burgerwetenschapsproject rond de vlinder- en mottencollectie wil deze collectie toegankelijker maken voor een breder publiek.

 • Februari 2022

  Een ecologisch duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem uitbouwen. Dat is het doel van agro-ecologische landbouw. Het AfricaMuseum coördineert, in samenwerking met Afrikaanse en Belgische partners, twee onderzoeksprojecten om de ecologische en economische prestaties van agro-ecologische landbouw te vergelijken met die van conventionele landbouw.

 • Januari 2022

  Fruitvliegen kunnen landbouwgewassen grote schade toebrengen. Een correcte identificatie van de insecten is cruciaal voor een efficiënte pestbestrijding. Biologen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika ontwikkelden een smartphone-app in samenwerking met de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika). Die helpt niet-specialisten bij het identificeren van potentieel schadelijke fruitvliegen.

 • Januari 2022

  Op initiatief van Leonardo DiCaprio hebben de organisatie RE:wild, de American Bird Conservancy (ABC) en BirdLife International de campagne The Search for Lost Birds gelanceerd. Die wil tien vogelsoorten terugvinden die decennialang niet meer werden gezien. Daarbij ook Louette’s Nachtzwaluw, een soort die door een vogelspecialist van het AfricaMuseum werd beschreven. Het enige specimen ervan wordt bewaard in Tervuren sinds 1955.

 • November 2021

  In Congo en vitrine onderzoekt auteur Sarah Van Beurden de geschiedenis die het Institut des Musées nationaux du Zaïre/Congo en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika verbindt.

 • November 2021

  Op 28 oktober 2021 heeft het AfricaMuseum meer dan 4000 gedigitaliseerde geluidsopnamen van Rwandese muziektradities uit zijn collecties overhandigd aan de Rwanda Cultural Heritage Academy. Deze overdracht is een van de projecten in het kader van het SHARE-programma. Die samenwerking tussen België en Rwanda richt zich op het delen van erfgoed en op capaciteitsversterking inzake conservatie en collectiebeheer in musea en onderzoeksinstellingen.