Lezing

Summary

MuseumTalks

Tine Huyse

Parasieten zijn ongewilde passagiers van mensen en dieren. Door met hun gastheer mee te reizen naar nieuwe gebieden kunnen ze nieuwe epidemieën veroorzaken. Een treffend voorbeeld hiervan is de tropische ziekte bilharzia, die door de trans-Atlantische slavenhandel ooit in Zuid Amerika is geïntroduceerd.

Maar ook de toenemende globalisering en menselijke ingrepen in de natuur zoals het aanleggen van stuwmeren of irrigatiekanalen creëren nieuwe broedplaatsen voor muggen, slakken of andere overdragers van ziektes.

Een stand van zaken en mogelijke oplossingen.

""

Over de spreker 

Tine Huyse is senior onderzoeker bij de afdeling Biologie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Voordien was ze werkzaam aan de KU Leuven, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en het Natural History Museum in Londen.

Ze bestudeert het ontstaan en de verspreiding van infectieziektes zoals bilharzia en leverbotziekte in Afrika, die wereldwijd miljoenen mensen en dieren treffen.

 

 


MuseumTalks

Maandelijkse afspraak in het museum voor een boeiende lezing over een onderwerp uit de permanente tentoonstelling! Ontdek het museum achter de schermen en leer meer over het werk van de wetenschappers en de samenwerkingen met Afrikaanse kunstenaars.

> Alle MuseumTalks

 

Place

Meeting Room 1, niveau -1 van het onthaalpaviljoen (gebouw A op het plan)

Prijs

Gratis

Subtitle
De leur étude à la gestion de la catastrophe, exemples africains
Summary

Doctoraatsverdediging en lezingen

Naar aanleiding van de doctoraatsverdediging van Adalbert Muhindo, onderzoeker aan de Observatoire volcanologique de Goma (DRC) en doctoraatstudent van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en de Université libre de Bruxelles, organiseert het AfricaMuseum een themanamiddag rond de studie van Afrikaanse vulkanen. Aan de hand van voorbeelden uit Ethiopië, de DR Congo, de Comoren en La Réunion geven wetenschappers een overzicht van hun onderzoek om vulkanen beter te begrijpen en om het crisismanagement te verbeteren.

""

Programma

  • 14.30 - 15.00 u

Contrasting styles of post-caldera volcanism along the Main Ethiopian Rift: Implications for contemporary volcanic hazards

Karen Fontijn (Université libre de Bruxelles)

The Main Ethiopian Rift (MER, ~7-9 °N) in East Africa is the type example of a magma-assisted continental rift. The rift axis is populated with regularly spaced silicic caldera complexes and central stratovolcanoes, interspersed with large fields of small mafic scoria cones. The recent (latest Pleistocene to Holocene) history of volcanism in the MER is poorly known, and no eruptions have occurred in the living memory of the local population. Assessment of contemporary volcanic hazards and associated risk is primarily based on the study of the most recent eruptive products, typically those emplaced within the last 10-20 ky. We integrate new and published field observations and geochemical data on tephra deposits from the main Late Quaternary volcanic centres in the central MER to assess contemporary volcanic hazards. 

  • 15.15 - 15.45 u

La gestion des foules et des évacuations au Piton de la Fournaise lors de "l’éruption du siècle" en avril 2007

Julie Morin (Université Clermont Auvergne)

Le Piton de la Fournaise, sur l’île de La Réunion, est un volcan à dominante effusive dont les coulées de lave menacent occasionnellement des zones habitées. Du fait de sa fréquence éruptive élevée (cinq éruptions répertoriées à ce jour pour la seule année 2019), les populations comme les autorités sont habituées à côtoyer les phénomènes volcaniques. Pourtant forts de cette expérience, et même en l’absence de danger direct pour les zones habitées, la gestion des foules et des évacuations est parfois problématique. Elle révèle alors des jeux de vulnérabilités liées aux contextes socio-économique, culturel, territorial et politique. La gestion de « l’éruption du siècle » en avril 2007, qui sera au cœur de cette conférence, en est un exemple parlant.

  • 16.00 - 18.00 u

Doctoraatsverdediging:

La variation spatio-temporelle de la population et l’analyse de l’accessibilité à ses ressources vitales : Vers une meilleure gestion du risque volcanique à Goma, République démocratique du Congo

Adalbert Muhindo (Observatoire volcanologique de Goma, Royal Museum for Central Africa, Université libre de Bruxelles)

Les aléas naturels, souvent imprévisibles, peuvent être à l’origine de situation de crise de grande ampleur. Connaitre la répartition spatio-temporelle de la population, la disponibilité et la localisation des ressources vitales nécessaires en cas de crise, et évaluer l’accessibilité spatio-temporelle de la population à ces ressources à partir de scenarios d’occurrence de ces aléas sont des informations scientifiques, économiques et politiques particulièrement cruciales dans les zones à risque. 

Dans le cadre de notre doctorat, nous avons développé cette approche pour la ville de Goma (RDC) et ses environs. Cette région compte actuellement près d’un million d’habitants et fait face de façon permanente à la menace des coulées de lave du volcan Nyiragongo, un volcan très actif situé à seulement 15 km au nord de l'agglomération. 

 

Place

Meeting Room 1, niveau -1 van het onthaalpaviljoen (gebouw A op het plan)

Prijs

Gratis

Subtitle
The culture and economy of eating wild animals in Central Africa
Summary

MuseumTalks

Theodore Trefon

De jacht op wilde dieren is een blijvend fenomeen in Centraal Afrika, gedreven door een snelle bevolkingsgroei in de steden, een culture gehechtheid en economische opportuniteiten. Ondanks de inspanningen van donateurs, onderzoekers, conservatoren en nationale regeringen om het aanbod, de vraag en de consumptie te verminderen, gaat de uitroeiing van wilde dieren in de wouden van de regio verder.

""

 

Over de spreker

Theodore Trefon voert onderzoek rond milieubeleid en politieke economie aan het departement Aardwetenschappen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Hij publiceerde o.a. de boeken Congo’s environmental paradox: Potential and predation in a land of plenty (2016) en Congo masquerade: The political culture of aid inefficiency and reform failure (2011).

 


MuseumTalks

Maandelijkse afspraak in het museum voor een boeiende lezing over een onderwerp uit de permanente tentoonstelling! Ontdek het museum achter de schermen en leer meer over het werk van de wetenschappers en de samenwerkingen met Afrikaanse kunstenaars.

> Alle MuseumTalks

 

Place

Meeting Room 1, niveau -1 van het onthaalpaviljoen (gebouw A op het plan)

Prijs

Gratis

Subtitle
De representatie van Oost-Afrika en Arabo-Swahili in het AfricaMuseum (1897-2019)
Summary

MuseumTalks

Maarten Couttenier

Het AfricaMuseum heeft sinds zijn oprichting een negatief beeld gecreëerd over 'de Arabieren' in Oost-Afrika en Centraal-Afrika waarbij de 'barbarij' van de andere de 'beschaving' van het westen in de verf zette. Het museum heeft als rift zone bovendien gezorgd voor de creatie van een artificiële opdeling tussen Oost- en Centraal-Afrika en een scheiding tussen Afrikaanse realiteit en Europees publiek. Rechtstreeks contact met Congolezen werd vermeden en onder invloed van de koloniale propaganda werd enkel een selectief beeld van Congo tentoongesteld.

 

""

Over de spreker

Maarten Couttenier is antropoloog en historicus en is verbonden aan de dienst Geschiedenis en Politiek van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Studiedomeinen: geschiedenis van musea, koloniale wetenschappen, koloniale cultuur en Afrikaanse geschiedenis. 

 


MuseumTalks

Maandelijkse afspraak in het museum voor een boeiende lezing over een onderwerp uit de permanente tentoonstelling! Ontdek het museum achter de schermen en leer meer over het werk van de wetenschappers en de samenwerkingen met Afrikaanse kunstenaars.

> Alle MuseumTalks

 

Place

Foyer, niveau -1 van het onthaalpaviljoen (gebouw A op het plan)

Prijs

Gratis

Subtitle
Nouvelles approches de la longue histoire de l’Afrique centrale
Summary

MuseumTalks

Alexandre Livingstone Smith

Centraal Afrika heeft een lange en rijke geschiedenis. Om die te bestuderen werken wetenschappers van het museum en van andere onderzoeksinstellingen in multidisciplinaire teams samen met archeologen, botanisten, linguïsten, historici, zoologen, enz. Deze lezing geeft je een overzicht van het werk van gepassioneerde onderzoekers in de geschiedenis van Afrika.

 

""

Over de spreker

Alexandre Livingstone Smith heeft Kunstgeschiedenis en Archeologie gestudeerd aan de Université libre de Bruxelles. Na een onderzoeksverblijf in Oxford in het Research Laboratory for Archaeology and the History of Art (1990-1992), komt hij terug naar België om deel te nemen aan reddingsopgravingen op het traject van de TGV. Hij onderneemt dan een doctoraatsthesis over de technologie van potten in sub-saharisch Afrika aan de ULB in 1996. Daarna neemt hij deel aan verschillende onderzoeksprojecten in het KMMA. Sinds 2008 is hij lid van de dienst Erfgoedstudies van het KMMA.

 


MuseumTalks

Maandelijkse afspraak in het museum voor een boeiende lezing over een onderwerp uit de permanente tentoonstelling! Ontdek het museum achter de schermen en leer meer over het werk van de wetenschappers en de samenwerkingen met Afrikaanse kunstenaars.

> Alle MuseumTalks

 

Place

Foyer, niveau -1 van het onthaalpaviljoen (gebouw A op het plan)

Prijs

Gratis

Subtitle
Un danger méconnu dans le Rift est-africain
Summary

MuseumTalks

Olivier Dewitte

Grondverschuivingen hebben een grote impact in de Oost-Afrikaanse slenk. Ontdek de laatste vorderingen in het onderzoek naar dit natuurlijke risico in een regio van Afrika waar miljoenen personen bedreigd worden.

 

""

Over de spreker:

Olivier Dewitte is geograaf in het Departement Aardwetenschappen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Zijn onderzoek gaat over natuurlijke risico’s in de context van veranderende omgevingen. Meer precies bestudeert hij grondverschuivingen en bodemerosie in diverse gebieden in Afrika (Burundi, Ethiopië, DR Congo, Rwanda, Oeganda).

 


MuseumTalks

Maandelijkse afspraak in het museum voor een boeiende lezing over een onderwerp uit de permanente tentoonstelling! Ontdek het museum achter de schermen en leer meer over het werk van de wetenschappers en de samenwerkingen met Afrikaanse kunstenaars.

> Alle MuseumTalks

 

Place

Foyer, niveau -1 van het onthaalpaviljoen (gebouw A op het plan)

Prijs

Gratis