Lezing

Hour info
12.30 - 13.30 u
Taal
In het Engels
Available
On
Summary

MuseumTalks

Wannes Hubau

Intacte tropische bossen hebben in het begin van de jaren 2000 15% van onze CO2-uitstoot opgevangen en opgeslagen in hout en andere vormen van biomassa. De capaciteit van de Amazonewouden om koolstof uit de atmosfeer op te vangen neemt echter af. In deze MuseumTalk ontdekken we hoe de 'koolstofput' van de Afrikaanse tropische wouden evolueert en of we 'De Longen van onze Planeet' tot het uiterste hebben gedreven.

 

""

 

Over de spreker

Wannes Hubau verkent hoe de tropische Afrikaanse vegetatie reageert op klimaatveranderingen in verschillende periodes. Hij behaalde zijn doctoraat in 2013 aan de Universiteit Gent en deed postdoctoraal onderzoek aan de Universiteit van Leeds, de dienst Houtbiologie van het AfricaMuseum en de Universiteit Gent. Hij leidde veldexpedities in vier Afrikaanse landen (Liberia, Ghana, Kameroen, DR Congo).

 


MuseumTalks

Maandelijkse afspraak in het museum voor een boeiende lezing over een onderwerp uit de permanente tentoonstelling! Ontdek het museum achter de schermen en leer meer over het werk van de wetenschappers en de samenwerkingen met Afrikaanse kunstenaars.

> Alle MuseumTalks

 

Place

Foyer, niveau -1 van het onthaalpaviljoen (gebouw A op het plan)

Prijs

Gratis

Subtitle
Tools, approaches and perspectives
Hour info
13.30 - 16.30
Taal
English
Available
On
Summary

Slope processes and the hazards they pose affect landscapes and societies at variable spatial and temporal scales. Their study relies on the combination of various tools and approaches. Remote sensing - space-borne, aerial or field-based – often plays a major role. When it comes to studying these processes in challenging environments (i.e., remote, steep topography, context of data-scarcity, etc.), common research strategies need to be questioned.

Combining expert talks and a poster session, this workshop aims at offering an opportunity to foster exchanges of ideas and experiences among experts, students and young researchers (PhD and postdocs) regarding the study of slope processes in challenging environments.   

""

Programme

 

Science Talks   (13.30 – 15.00)

 • Georgina Bennett [University of Exeter]
  Investigation of earth-surface dynamics and hazards in mountainous region
 • Thom Bogaard  [TU Delft]
  Hillslope and landslide hydrology
 • Pablo Gonzalez [University of Liverpool]
  Constraining volcano flank dynamics using space geodesy
 • Dalia Kirschbaum [NASA]
  Satellite precipitation estimates for landslide monitoring
 • Jean-Philippe Malet [University of Strasbourg]
  Landslide inventories from satellite imagery: usefulness for hazard assessment
 • Martin Rutzinger [Austrian Academy of Sciences]
  Ground-based measures of changing alpine environments

 

Poster session  (15.00 – 16.30)

Young researchers are encouraged to present their research as a poster. We welcome contributions investigating slope processes such as e.g., landslides, erosion, sediment dynamics, etc. Special interest goes to research taking advantage of remote sensing approaches and products.

 

Registration

Registration is free of charge but mandatory for all participants. Deadline for registration is 20 February 2020.

> Info and reservation

 

 

Place

Meeting Room 1, on level -1 of the Welcome Pavilion (building A on the map)

Hour info
13.00 - 14.00
Taal
In het Engels
Available
On
Summary

In het kader van het project BiosphereCarbon werden Tamires de Oliveira en Milton de Paula uitgenodigd voor een verblijf in de dienst Houtbiologie. Beiden zullen ons hun onderzoek voorstellen.

Tamires de Oliveira werkte op de ecologie van waterschildpadden en overstromingsgebieden in het Amazonegebied.

Milton de Paula is een doctoraatstudent die de impact van menselijke milieuverstoringen op wilde dieren bestudeert in het Amazonegebied.

""
 • Tamires de Oliveira:
  The influence of floodplain dynamics on ecology of Amazonian turtles 
   
 • Milton de Paula:
  Synergistic effects of primary forest conversion and hunting on Amazonian game vertebrates along a large-scale urban-rural-wildland gradient of human disturbance.
Place

Zaal 333 van het CAPA-gebouw (gebouw E op het plan)

Prijs

Gratis

Hour info
10.00 u
Taal
In het Engels
Available
On
Summary

Dr. Jesús Aguirre Gutiérrez

Dr. Gutiérrez is a postdoc researcher at the Environmental Change Institute of the University of Oxford, where he is involved with the Ecosystems research group. His research focuses on understanding the impact of environmental condition on the distribution of species at a local and a global level over time. At the Ecosystems Lab he investigates the relationship between plant functional trait diversity, climate, LiDAR derived vegetation structure, and the plants’ spectal reflectance obtained from remote sensing data. 

""

The issues of tropical forest stocks, sinks and sources are a central topic in international policy debates on climate changes. UNESCO Biosphere Reserves are living laboratories for research on climate changes. The BiosphereCarbon seminars aim at underpinning carbon focused research in tropical rainforests.

 

Place

Meeting Room 1, niveau -1 van het onthaalpaviljoen (gebouw A op het plan)

Prijs

Gratis

Hour info
14.00 u
Taal
In het Engels
Available
On
Summary

Dr. Aida Cuní Sanchez

Dr. Cuní Sanchez is a research associate at the University of York at the Department of Environment & Geography and at Colorado State University at the Department of Ecosystem Science & Sustainability. She has done a lot of fieldwork in various Biosphere Reserves in Africa, focusing on research in tropical forest ecology, carbon stocks, ethnobotany, forest conservation and forest use by local communities. Her research combines natural and social sciences: currently she works on a project that assesses ecosystem services, threats and potential management strategies for African montane forests.

""

The issues of tropical forest stocks, sinks and sources are a central topic in international policy debates on climate changes. UNESCO Biosphere Reserves are living laboratories for research on climate changes. The BiosphereCarbon seminars aim at underpinning carbon focused research in tropical rainforests.

 

Place

CAPA-gebouw (gebouw E op het plan)

Prijs

Gratis

Hour info
12.30 - 13.30 u
Taal
In het Nederlands
Available
On
Summary

MuseumTalks

Tine Huyse

Parasieten zijn ongewilde passagiers van mensen en dieren. Door met hun gastheer mee te reizen naar nieuwe gebieden kunnen ze nieuwe epidemieën veroorzaken. Een treffend voorbeeld hiervan is de tropische ziekte bilharzia, die door de trans-Atlantische slavenhandel ooit in Zuid Amerika is geïntroduceerd.

Maar ook de toenemende globalisering en menselijke ingrepen in de natuur zoals het aanleggen van stuwmeren of irrigatiekanalen creëren nieuwe broedplaatsen voor muggen, slakken of andere overdragers van ziektes.

Een stand van zaken en mogelijke oplossingen.

""

Over de spreker 

Tine Huyse is senior onderzoeker bij de afdeling Biologie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Voordien was ze werkzaam aan de KU Leuven, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en het Natural History Museum in Londen.

Ze bestudeert het ontstaan en de verspreiding van infectieziektes zoals bilharzia en leverbotziekte in Afrika, die wereldwijd miljoenen mensen en dieren treffen.

 

 


MuseumTalks

Maandelijkse afspraak in het museum voor een boeiende lezing over een onderwerp uit de permanente tentoonstelling! Ontdek het museum achter de schermen en leer meer over het werk van de wetenschappers en de samenwerkingen met Afrikaanse kunstenaars.

> Alle MuseumTalks

 

Place

Meeting Room 1, niveau -1 van het onthaalpaviljoen (gebouw A op het plan)

Prijs

Gratis

Subtitle
De leur étude à la gestion de la catastrophe, exemples africains
Hour info
14.30 - 18.00 u
Taal
Frans en Engels
Available
On
Summary

Doctoraatsverdediging en lezingen

Naar aanleiding van de doctoraatsverdediging van Adalbert Muhindo, onderzoeker aan de Observatoire volcanologique de Goma (DRC) en doctoraatstudent van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en de Université libre de Bruxelles, organiseert het AfricaMuseum een themanamiddag rond de studie van Afrikaanse vulkanen. Aan de hand van voorbeelden uit Ethiopië, de DR Congo, de Comoren en La Réunion geven wetenschappers een overzicht van hun onderzoek om vulkanen beter te begrijpen en om het crisismanagement te verbeteren.

""

Programma

 • 14.30 - 15.00 u

Contrasting styles of post-caldera volcanism along the Main Ethiopian Rift: Implications for contemporary volcanic hazards

Karen Fontijn (Université libre de Bruxelles)

The Main Ethiopian Rift (MER, ~7-9 °N) in East Africa is the type example of a magma-assisted continental rift. The rift axis is populated with regularly spaced silicic caldera complexes and central stratovolcanoes, interspersed with large fields of small mafic scoria cones. The recent (latest Pleistocene to Holocene) history of volcanism in the MER is poorly known, and no eruptions have occurred in the living memory of the local population. Assessment of contemporary volcanic hazards and associated risk is primarily based on the study of the most recent eruptive products, typically those emplaced within the last 10-20 ky. We integrate new and published field observations and geochemical data on tephra deposits from the main Late Quaternary volcanic centres in the central MER to assess contemporary volcanic hazards. 

 • 15.15 - 15.45 u

La gestion des foules et des évacuations au Piton de la Fournaise lors de "l’éruption du siècle" en avril 2007

Julie Morin (Université Clermont Auvergne)

Le Piton de la Fournaise, sur l’île de La Réunion, est un volcan à dominante effusive dont les coulées de lave menacent occasionnellement des zones habitées. Du fait de sa fréquence éruptive élevée (cinq éruptions répertoriées à ce jour pour la seule année 2019), les populations comme les autorités sont habituées à côtoyer les phénomènes volcaniques. Pourtant forts de cette expérience, et même en l’absence de danger direct pour les zones habitées, la gestion des foules et des évacuations est parfois problématique. Elle révèle alors des jeux de vulnérabilités liées aux contextes socio-économique, culturel, territorial et politique. La gestion de « l’éruption du siècle » en avril 2007, qui sera au cœur de cette conférence, en est un exemple parlant.

 • 16.00 - 18.00 u

Doctoraatsverdediging:

La variation spatio-temporelle de la population et l’analyse de l’accessibilité à ses ressources vitales : Vers une meilleure gestion du risque volcanique à Goma, République démocratique du Congo

Adalbert Muhindo (Observatoire volcanologique de Goma, Royal Museum for Central Africa, Université libre de Bruxelles)

Les aléas naturels, souvent imprévisibles, peuvent être à l’origine de situation de crise de grande ampleur. Connaitre la répartition spatio-temporelle de la population, la disponibilité et la localisation des ressources vitales nécessaires en cas de crise, et évaluer l’accessibilité spatio-temporelle de la population à ces ressources à partir de scenarios d’occurrence de ces aléas sont des informations scientifiques, économiques et politiques particulièrement cruciales dans les zones à risque. 

Dans le cadre de notre doctorat, nous avons développé cette approche pour la ville de Goma (RDC) et ses environs. Cette région compte actuellement près d’un million d’habitants et fait face de façon permanente à la menace des coulées de lave du volcan Nyiragongo, un volcan très actif situé à seulement 15 km au nord de l'agglomération. 

 

Place

Meeting Room 1, niveau -1 van het onthaalpaviljoen (gebouw A op het plan)

Prijs

Gratis

Subtitle
The culture and economy of eating wild animals in Central Africa
Hour info
12.30 - 13.30 u
Taal
In het Engels
Available
On
Summary

MuseumTalks

Theodore Trefon

De jacht op wilde dieren is een blijvend fenomeen in Centraal Afrika, gedreven door een snelle bevolkingsgroei in de steden, een culture gehechtheid en economische opportuniteiten. Ondanks de inspanningen van donateurs, onderzoekers, conservatoren en nationale regeringen om het aanbod, de vraag en de consumptie te verminderen, gaat de uitroeiing van wilde dieren in de wouden van de regio verder.

""

 

Over de spreker

Theodore Trefon voert onderzoek rond milieubeleid en politieke economie aan het departement Aardwetenschappen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Hij publiceerde o.a. de boeken Congo’s environmental paradox: Potential and predation in a land of plenty (2016) en Congo masquerade: The political culture of aid inefficiency and reform failure (2011).

 


MuseumTalks

Maandelijkse afspraak in het museum voor een boeiende lezing over een onderwerp uit de permanente tentoonstelling! Ontdek het museum achter de schermen en leer meer over het werk van de wetenschappers en de samenwerkingen met Afrikaanse kunstenaars.

> Alle MuseumTalks

 

Place

Meeting Room 1, niveau -1 van het onthaalpaviljoen (gebouw A op het plan)

Prijs

Gratis

Subtitle
Nouvelles approches de la longue histoire de l’Afrique centrale
Hour info
12.30 - 13.30 u
Taal
In het Frans
Available
On
Summary

MuseumTalks

Alexandre Livingstone Smith

Centraal Afrika heeft een lange en rijke geschiedenis. Om die te bestuderen werken wetenschappers van het museum en van andere onderzoeksinstellingen in multidisciplinaire teams samen met archeologen, botanisten, linguïsten, historici, zoologen, enz. Deze lezing geeft je een overzicht van het werk van gepassioneerde onderzoekers in de geschiedenis van Afrika.

 

""

Over de spreker

Alexandre Livingstone Smith heeft Kunstgeschiedenis en Archeologie gestudeerd aan de Université libre de Bruxelles. Na een onderzoeksverblijf in Oxford in het Research Laboratory for Archaeology and the History of Art (1990-1992), komt hij terug naar België om deel te nemen aan reddingsopgravingen op het traject van de TGV. Hij onderneemt dan een doctoraatsthesis over de technologie van potten in sub-saharisch Afrika aan de ULB in 1996. Daarna neemt hij deel aan verschillende onderzoeksprojecten in het KMMA. Sinds 2008 is hij lid van de dienst Erfgoedstudies van het KMMA.

 


MuseumTalks

Maandelijkse afspraak in het museum voor een boeiende lezing over een onderwerp uit de permanente tentoonstelling! Ontdek het museum achter de schermen en leer meer over het werk van de wetenschappers en de samenwerkingen met Afrikaanse kunstenaars.

> Alle MuseumTalks

 

Place

Foyer, niveau -1 van het onthaalpaviljoen (gebouw A op het plan)

Prijs

Gratis

Subtitle
De representatie van Oost-Afrika en Arabo-Swahili in het AfricaMuseum (1897-2019)
Hour info
12.30 - 13.30 u
Taal
In het Nederlands
Available
On
Summary

MuseumTalks

Maarten Couttenier

Het AfricaMuseum heeft sinds zijn oprichting een negatief beeld gecreëerd over 'de Arabieren' in Oost-Afrika en Centraal-Afrika waarbij de 'barbarij' van de andere de 'beschaving' van het westen in de verf zette. Het museum heeft als rift zone bovendien gezorgd voor de creatie van een artificiële opdeling tussen Oost- en Centraal-Afrika en een scheiding tussen Afrikaanse realiteit en Europees publiek. Rechtstreeks contact met Congolezen werd vermeden en onder invloed van de koloniale propaganda werd enkel een selectief beeld van Congo tentoongesteld.

 

""

Over de spreker

Maarten Couttenier is antropoloog en historicus en is verbonden aan de dienst Geschiedenis en Politiek van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Studiedomeinen: geschiedenis van musea, koloniale wetenschappen, koloniale cultuur en Afrikaanse geschiedenis. 

 


MuseumTalks

Maandelijkse afspraak in het museum voor een boeiende lezing over een onderwerp uit de permanente tentoonstelling! Ontdek het museum achter de schermen en leer meer over het werk van de wetenschappers en de samenwerkingen met Afrikaanse kunstenaars.

> Alle MuseumTalks

 

Place

Foyer, niveau -1 van het onthaalpaviljoen (gebouw A op het plan)

Prijs

Gratis